Lahendused

Eeskuju on nakkav

Virtualiseerimine


Virtualiseerimine lisab kaasaegsetele süsteemidele paindlikkust - seob lahti riistvarast, võimaldab dünaamiliselt ressursse hallata, optimeerida ja lihtsustada haldust. Kuna tegemist IS baasteenusega oleme valinud VMware tooted lähtudes nende lahenduste turvalisusest ja terviklikkusest.