Lahendused

Eeskuju on nakkav

Töögruppidele

Erinevad lahendused mis aitavad teil kaasata partnereid ja kliente ning publitseerida avalikku infot

IT taristu lahendused

IT taristu vundament: serverid, võrgu- ja kettaseadmed, süsteemne riist- ja tarkvara, süsteemide haldus, virtuaalkeskkonna jpm.

Andmete säilimise tagamine

Pakume erinevaid võimalusi tagamaks andmete säilimist: varundus, arhiiv, avariitaaste, e-posti arhiiv jpm

Infoturbe lahendused

Tulemüürid, viiruste ja rämpsposti tõrje, jälgimis ja auditeerimise, kaugligipääsu vahendid, autentimise ja identiteedi halduse lahendused